Türkçe
 
Reaktif Boyalar

YATUZOL YELLOW 145                                                                                                     

YATUZOL RED 195                                                                                                               

YATUZOL DEEP RED SBG                                                                                                  

YATUZOL ORANJ S 3 R                                                                                                       

YATUZOL ORANJ 122 (2RL)                                                                                               

YATUZOL BLUE BRF %150                                                                                                 

YATUZOL NAUY BLUE DN                                                                                                 

YATUZOL BLACK TNN                                                                                                        

YATUZOL TURKUAZ BLUE G 266 RO                                                                               

YATUZOL SCARLET RED GX                                                                                             

YATUZOL BLUE HEGN                                                                                                        

YATUZOL YELLOW RDF                                                                                                      

YATUZOL RED DN

YATUZOL RED ED 4 B

OPTİK

YATUZOL BLUE BF